Plan akcija DDK u 2015.

Gradsko društvo Crvenog križa Novi Marof u suradnji s odjelom za transfuzijsku medicinu Opće bolnice Varaždin organizirati će u 2015. godini 9 akcija dobrovoljnog davanja krvi (6 u Novom Marofu i 3 u Varaždinskim Toplicama) putem kojih se planira prikupiti 1030 doza krvi.

Ukupno planirane doze krvi za Republiku Hrvatsku u 2015. godini iznose 182 915 doza, a 146 415 doza krvi planira se prikupiti putem organiziranih akcija dobrovoljnog davanja krvi  Hrvatskog Crvenog križa.
Opširnije

Aukcija slika 3. likovne kolonije Sv. Martin

Općina Breznički Hum poziva sve zainteresirane na aukcijsku prodaju slika nastalih na 3. likovnoj koloniji Sveti Martin u Brezničkom Humu.

Aukcija slika će se održati u subotu 20.12.2014. u 18 sati u restoranu "Francina 2" u Breznici.

3 likovna kolonija - pozivnica

Opširnije

Prijava šteta od poplava 22.10.2014

Pozivaju se svi oštećenici da prijave štete od elementarne nepogode koja je bila dana 22.10.2014. godine. Prijave se podnose u Općini Breznički Hum od 15. do 18.12.2014 u vremenu od 9,00 do 12,00 sati.

Prijaviti se mogu štete nastale od poplave isključivo na poljoprivrednom zemljištu i usjevima, te eventualno štete na stambenim zgradama. Sve prijave provjeravati će povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.
Opširnije

9. sjednica Općinskog vijeća - 15.12.2014

Na temelju članka 33. Statuta Općine Breznički Hum ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br.10/13 i 22/13) predsjednik Općinskog vijeća saziva

SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BREZNIČKI HUM


9. sjednica Općinskog vijeća Općine Breznički Hum održati će se 15.12.2014 godine (ponedjeljak) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Breznički Hum.
Opširnije

Obavijest - dimnjačarske usluge

Obavještavaju se svi korisnici dimnjačarskih usluga s područja Općine Breznički Hum da je ovlašteni koncesionar:

Dimgrad d.o.o. Varaždin
tel. 042 330 991

Opširnije

Predsjednički izbori 28.12.2014


Objava biračima


Vlada Republike Hrvatske je dana 20. studenoga donijela Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske. Za dan održavanja izbora određena je nedjelja 28. prosinca 2014. godine.


Opširnije

Odluka o odabiru - ponovljeni poziv - PŠ Šćepanje

Na temelju članka 8. Pravilnika o postupku provedbe nabave roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 31/14) i članka  48. Statuta Općine Breznički Hum ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 10/13 i 22/13)  Općinski načelnik Općine Breznički Hum dana 18.11.2014. godine donosi

O D L U K U
o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti: Energetska obnova zgrade Područne škole Šćepanje
ev. br. 4/14

Opširnije

Odluka o odabiru - cesta Ivančani - Haci

Na temelju članka 8. Pravilnika o postupku provedbe nabave roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 31/14) i članka  48. Statuta Općine Breznički Hum ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 10/13 i 22/13)  Općinski načelnik Općine Breznički Hum dana 18.11.2014. godine donosi

O D L U K U
o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti: Modernizacija i asfaltiranje nerazvrstane ceste Ivančani - Haci
ev. br. 5/14

Opširnije

Peti broj Humskog vjesnika

Izašao je peti broj Humskog vjesnika - glasila Općine Breznički Hum. Vjesnik je za čitatelje besplatan, a klikom na sliku možete preuzeti 5. broj.

humski vjesnik 5

Opširnije
<12...27>