Komunalni redar

Komunalni red i mjere za njegovo provođenje na području Općine Breznički Hum u cilju što boljeg i efikasnijeg očuvanja javnih površina i održavanja čistoće u naseljima propisani su Odlukom o komunalnom redu Općine. 

Komunalni redar Općine Breznički Hum je Ivica Mateković. 

Sljedeće slučajeve na području Općine možete prijaviti komunalnom redaru:

 • neregistrirana, tehnički neispravna i oštećena vozila, kao i olupine automobila na javnim ovršinama
 • ostavljanje kamp prikolica, prikolica, radnih strojeva i drugih uređaja na javnim površinama
 • odlaganje drva i drugog ogrijeva na javnim površinama
 • odlaganje građevinskog i otpadnog građevinskog materijala na javnim površinama
 • nedozvoljeno zauzimanje javne površine (izgradnjom zidova, stupićima, ogradom, posudama sa cvijećem te proširenjem okućnice i drugim)
 • ostavljanje krupnog otpada na javne površine (namještaj, kućanski aparati i druge izrabljene stvari)
 • odlaganje otpadnog građevinskog materijala, guma, dijelova vozila i akumulatora u kontejnere za smeće
 • parkiranje vozila na javnim zelenim površinama
 • nedozvoljeno pranje, popravak te servisiranje vozila, strojeva i uređaja na javnim površinama
 • postavljanje plakata i drugog promidžbenog materijala bez odobrenja na javnim površinama (na fasadama, zidovima, stablima i sl.)
 • stvaranje "divljih" deponija u okolišu
 • nedozvoljena prodaja na javnim površinama (voća, povrća, cvijeća, tekstila, rabljenih stvari i sl.)
 • nedozvoljeno prekopavanje i oštećenje javnih površina (postavljanje skela, obavljanje građevinskih radova na javnoj površini i sl.)
 • oštećivanje javne rasvjete, klupa, opreme dječjih igrališta i druge komunalne opreme
 • nedozvoljeno obrezivanje stabala i uređivanje javnih zelenih površina
 • izlijevanje otpadnih tekućina na javne površine ili u šahte javne kanalizacije i drugo onečišćavanje javnih površina
 • izlijevanje fekalnih voda na javne površine
 • držanje domaćih životinja na javnim površinama
 • dovođenje pasa na dječja igrališta i puštanje pasa bez nadzora na zelene i druge javne površine
 • psi i mačke lutalice na javnim površinama
 • lešine uginulih i stradalih životinja na javnim površinama

Što nije u nadležnosti komunalnog redara:
 • buka, remećenje javnog reda i mira
 • zagađenje zraka (prašina, dim, čađ, imisije plinova, neugodni mirisi, potresi prilikom izvođenja radova i dr.)
 • odnosi između vlasnika stanova u višestambenim zgradama, kućni red i dr.
 • građenje čvrstih objekata, nadogradnja objekata, oštećenje krovišta zgrada i dr.
 • sporovi između vlasnika susjednih parcela i objekata (međe, zidovi, stabla, izlijevanje vode kao i drugih otpadnih voda, zagađenje zraka i drugo)
 • radovi i poslovi na zemljištu i objektima u privatnom vlasništvu
 • zaustavljanje i parkiranje vozila na javnim prometnim površinama
© 2021 Općina Breznički Hum. Sva prava pridržana.Design & Development by Georg

Tražilica