Proračun

 

2024.

- Proračun Općine Breznički Hum za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

- Obrazloženje Proračuna Općine Breznički Hum za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

- Prijedlog Proračuna Općine Breznički Hum za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Breznički Hum

 

 

 

2023.

Godišnji financijski izvještaj Općine Breznički Hum za 2023. godinu-konsolidirani

- Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje Općina Breznički Hum za razdoblje od 01.01.-31.12.2023.

- Godišnji financijski izvještaj Općine Breznički Hum za 2023. godinu

- Bilješke uz financijske izvještaje Općina Breznički Hum za razdoblje od 01.01.-31.12.2023.

- 1. Izmjene i dopune proračuna Općine Breznički Hum za 2023. godinu

- Obrazloženje uz 1. izmjene i dopune proračuna Općine Breznički Hum za 2023. godinu  

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Breznički Hum za 2023. godinu

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Breznički Hum za 2023.g.

- Proračun Općine Breznički Hum za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

- Obrazloženje uz Proračun Općine Breznički Hum za 2023. godinu

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Breznički Hum za 2023. godinu

- Prijedlog Proračuna Općine Breznički Hum za 2023. godinu

 

 

2022.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznički Hum za 2022. godinu

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Breznički Hum za 2022.g.

- Konsolidirani financijski izvještaj za 2022 g.

- Bilješke uz konsolidirani financjski izvještaj za 2022 g.

- Godišnji financijski izvještaj Općine Breznički Hum za 2022. godinu

- Bilješke uz financijske izvještaje Općine Breznički Hum za 2022. godinu

- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Breznički Hum za 2022. godinu

- Obrazloženje uz I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Breznički Hum za 2022. godinu  

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznički Hum za 2022. godinu

Proračun Općine Breznički Hum za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. g

Obrazloženje uz Proračun Općine Breznički Hum za 202.2 i projekcije za 2023. i 2024. godinu

- Prijedlog Proračuna Općine Breznički Hum za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. g

 

2021.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznički Hum za 2021.g.

- Godišnji financijski izvještaj Općine Breznički Hum za 2021. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje Općina Breznički Hum za 2021. godinu

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Breznički Hum za 2021. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznički Hum za 2021. godinu

- Proračun za 2021. i Projekcije za 2022 i 2023. g.

- Prijedlog Proračuna za 2021 i Projekcije za 2022 i 2023. g. 

 

 

2020.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznički Hum za 2020. godinu

Obrazloženje Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna općine Breznički Hum za 2020 godinu

- Godišnji financijski izvještaj Općine Breznički Hum 2020. g

- Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2020. g.

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznički Hum za 2020. godinu

- I. izmjene i dopune Proračuna Općine Breznički Hum za 2020. godinu

- Proračun Općine Breznički Hum za 2020 i Projekcije za 2021. i 2021. g

- Prijedlog Proračuna Općine Breznički Hum za 2020. i Projekcije za 2021. i 2022. g

 

2019.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Breznički Hum za 2019. godinu

Godišnji financijski izvještaj Općine Breznički Hum za 2019.

Bilješke uz financijske izvještaje Općina Breznički Hum za 2019. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Breznički Hum za 2019. godinu

- Proračun Općine Breznički Hum za 2019. i projekcije za 2020. I 2021. g

Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2019.g.

- Prijedlog Proračun Općine Breznički Hum za 2019.

Vodič za građane – Proračun za 2019.g.

 

2018.

Prijedlog godišnjeg izvršenja proračuna za 2018. godinu

- Financijski izvještaj proračuna za 2018.g.

- Bilješke uz financijske izvještaje za 2018.g.

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Breznički Hum za 2018. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Breznički Hum za 2018.g.

- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Breznički Hum za 2018. godinuI. 

Proračun Općine Breznički Hum za 2018. godinu i projekcije za 2019.i 20120. godinu

Vodič za građane - Proračuna za 2018. godinu

- Prijedlog proračuna za 2018. godinu

 

 

2017.

Godišnji obračun Proračuna za 2017. godinu

Financijski izvještaj Općine Breznički Hum za 2017. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje Općina Breznički Hum za 2017. godinu 

1.Izmjene i dopune Proračuna Općine Breznički Hum za 2017. godinu

Polugodišnje izvršenje proračuna Općine Breznički Hum za 2017. godinu

Proračun Općine za 2017. i projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu

Vodič za građane – Proračun 2017. godina

Prijedlog proračuna za 2017. godinu

 

2016.

Godišnji obračun proračuna za 2016. godinu

Izvještaj Proračuna za 2016. godinu

Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu

Polugodišnje izvršenje Proračuna Općine Breznički Hum za 2016. godinu

Proračun Općine za 2016. i projekcije proračuna za 2017. i 2018. godinu

Prijedlog proračuna za 2016. godinu

 

2015.

Godišnji obračun proračuna za 2015. godinu

Izvještaj proračuna za 2015. godinu

Izmjene i dopune proračuna za 2015. godinu

Proračun Općine za 2015. i projekcije proračuna za 2016. i 2017. godinu

Prijedlog proračuna za 2015. godinu 

 

2014.

Godišnji obračun proračuna za 2014. godinu

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2014. godinu

Izvještaj proračuna za 2014. godinu

Izmjene i dopune proračuna za 2014. godinu

Proračun Općine za 2014. i projekcije proračuna za 2015. i 2016. godinu

 

2013.

Godišnji obračun proračuna za 2013. godinu

Izmjene i dopune proračuna za 2013. godinu 

Proračun Općine za 2013. i projekcije proračuna za 2014. i 2015. godinu 

 

2012.

Godišnji obračun proračuna za 2012. godinu

Proračun Općine za 2012. godinu

 

2011.

Godišnji obračun proračuna za 2011. godinu

- Izvješće o dodjeli bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva za 2011. godinu

 

2010.

- Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje za 2010. godinu

 

© 2021 Općina Breznički Hum. Sva prava pridržana.Design & Development by Georg

Tražilica